Blogg – Arbets- och miljömedicin bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare från Arbets- och miljömedicin i Linköping. Här delar vi aktuell forskning och intressanta reflektioner från vår vardag som experter inom arbets- och miljömedicin. Vi hoppas att du genom vår blogg ska få kunskap om hur arbete och hälsa hör ihop. Vi vill gärna ge dig några råd på vägen som kan hjälpa … Läs mer

Blogg- professorn har ordet

Irene Jensen innehar Sveriges första professur i forskning om företagshälsovårdens metoder. Hon leder en enhet vid Karolinska Institutet med inriktning på interventions- och implementeringsforskning inom arbetslivet. Hennes forskning är inriktad på metoder för hälsofrämjande på arbetsplatsen. Genom att arbeta med detta skapas förutsättningar för människor att leva ett liv med god livskvalitet, både i privat … Läs mer

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.