NU-dagarna

Här finner du information om våra utbildningsdagar och om NU-dagarna.

Våra utbildningsdagar

Företagssköterskans arbete utgår från att främja god arbetslivsutveckling som medför hälsa och säkerhet för den anställde. Arbetet sker systematiskt och baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och mångkulturell kompetens, allt med utgångspunkt från arbetslivets speciella krav. Företagssköterskans arbete förutsätter ett livslångt lärande.

Kompetensbeskrivningen är uppdelad i fyra specifika vetenskapsfält som är centrala för företagssköterskan:

  • Omvårdnad och arbetsmedicin
  • Forskning, utveckling och utbildning
  • Ledarskap
  • Professionell utveckling och spetskompetens

En företagssköterska behöver fördjupad kunskap och god förståelse för vart och ett av dessa områden. Vi arrangerar därför utbildningsdagar med olika inslag för att vi ska bli mer involverade och förstående kring nya saker som uppstår i världen.

Längre ner ser du våra kommande utbildningsdagar! 

NU-dagarna

Minnen från NU-dagarna

Nästa NU-dagarna är 17-18 oktober 2024. Se mer information på vår huvudsida. 

Säker och effektiv vård utan onödig administration
Webdocs modul för företagshälsa är framtagen för att möta behoven inom segmentet och utvecklingen av journalsystemet har skett i nära samverkan med kundgrupp.
Känn dig trygg med Cederroth Första Hjälpen. Hög kvalitet – Funktionella – Enkla att fylla på
Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2022 Unilabs är den största privata helhetsleverantören inom diagnostik i Sverige med verksamheter inom både laboratoriemedicin, droganalys, patologi/cytologi och radiologi och är idag en naturlig del av den svenska vårdkedjan.
Kurser i Arbets-EKG 2023
Utför ni medicinska kontroller där Arbets-EKG ingår? Gå en digital kurs i utförande och bedömning av arbets-EKG samt EKG. Lämplig både vid uppstart och som repetition. Arbetsekg.se
SVEREK

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.