Webbtidning

Vår medlemstidning har givits ut i 60 år och har till uppgift att förmedla nyheter inom arbetsmiljö och hälsa  samt att fungera som en kanal för erfarenhetsutbyte mellan företagssköterskor. Webbtidningens innehåll produceras till största del av ideellt arbetande medlemmar.

Tyvärr har sista numret av företagssköterskan utgivits. Förhoppningen är att ni medlemmar kommer delges fortsatt intressanta artiklar, som kommer publiceras direkt här på hemsidan istället.

2023
2022
2021
2020
2019
2016
2015
2014
2013

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.