Webbtidning

Vår medlemstidning har givits ut i 60 år och har till uppgift att förmedla nyheter inom arbetsmiljö och hälsa  samt att fungera som en kanal för erfarenhetsutbyte mellan företagssköterskor. Webbtidningens innehåll produceras till största del av ideellt arbetande medlemmar.

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.