Lokal kontaktperson

Riksföreningens verksamhet ute i landet sköts av kontaktpersoner genom träffar och utbildningstillfällen. 

Vill du bli Lokal kontaktperson?

  • Du behöver vara medlem i föreningen
  • Kostnader för mötet, skickas in i en ansökan till Styrelsen.
  • Innehållet i de lokala träffarna skall vara kopplat till Nya forskningsrön, fördjupning i aktuellt ämnesområde inom FHV. Kan ej ersätta grundläggande utbildning/fortbildning som är arbetsgivarens ansvar.
  • Återrapportering från lokala KPs verksamheter ska ske direkt efter evenemanget på hemsidan och våra sociala medier samt till medlemsansvarig som spar informationen till verksamhetsberättelsen.
  • Information om kommande möten sker via hemsidan eller våra sociala medier- Kontakta Webbredaktör.
Säker och effektiv vård utan onödig administration
Webdocs modul för företagshälsa är framtagen för att möta behoven inom segmentet och utvecklingen av journalsystemet har skett i nära samverkan med kundgrupp.
Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2022 Unilabs är den största privata helhetsleverantören inom diagnostik i Sverige med verksamheter inom både laboratoriemedicin, droganalys, patoligi/cytologi och radiologi och är idag en naturlig del av den svenska vårdkedjan.
Vi ses på NU-dagarna
SVEREK
Kurser i Arbets-EKG Hösten 2022
Utför ni medicinska kontroller där Arbets-EKG ingår? Gå en digital kurs i utförande och bedömning av arbets-EKG samt EKG. Lämplig både vid uppstart och som repetition. http://medmasim.se/index.php/utbildning-i-ekg/ Arbetsekg.se
Läs mer

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.