Lokal kontaktperson

Riksföreningens verksamhet ute i landet sköts av kontaktpersoner genom träffar och utbildningstillfällen. 

Vill du bli Lokal kontaktperson?

  • Du behöver vara medlem i föreningen
  • Kostnader för mötet, skickas in i en ansökan till Styrelsen.
  • Innehållet i de lokala träffarna skall vara kopplat till Nya forskningsrön, fördjupning i aktuellt ämnesområde inom FHV. Kan ej ersätta grundläggande utbildning/fortbildning som är arbetsgivarens ansvar.
  • Återrapportering från lokala KPs verksamheter ska ske direkt efter evenemanget på hemsidan och våra sociala medier samt till medlemsansvarig som spar informationen till verksamhetsberättelsen.
  • Information om kommande möten sker via hemsidan eller våra sociala medier- Kontakta Webbredaktör.
Känn dig trygg med Cederroth Första Hjälpen. Hög kvalitet – Funktionella – Enkla att fylla på
Kurser i Arbets-EKG 2024
Utför ni medicinska kontroller där Arbets-EKG ingår? Gå en digital kurs i utförande och bedömning av arbets-EKG samt EKG. Lämplig både vid uppstart och som repetition. Arbetsekg.se
Säker och effektiv vård utan onödig administration
Webdocs modul för företagshälsa är framtagen för att möta behoven inom segmentet och utvecklingen av journalsystemet har skett i nära samverkan med kundgrupp.
SVEREK
Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2022 Unilabs är den största privata helhetsleverantören inom diagnostik i Sverige med verksamheter inom både laboratoriemedicin, droganalys, patologi/cytologi och radiologi och är idag en naturlig del av den svenska vårdkedjan.

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.