Internationellt

En del av Riksföreningen för företagssköterskors arbete är gränsöverskridande. Det finns med i våra stadgar att vi även ska jobba internationellt och det gör vi framförallt i samarbete med FOHNEU – Federation of Occupational Health Nurses within the European Union.

Det internationella arbetet är viktigt

Konceptet företagshälsovård skiljer sig en hel del mellan olika länder. Vi kan dock se en gemensam trend där det förebyggande hälsoarbetet ofta får ge vika när länder ska spara och det skärs i ekonomin. Som företagssköterskor ser vi att vi har en mycket viktig roll inom sjukdomsförebyggande arbete.

Det betyder att vi också måste jobba med att stärka vår ställning och föra fram vårt viktiga budskap i alla tänkbara sammanhang. Att vara verksamma internationellt inom EU är mycket viktigt. Detta särskilt på lagstiftande nivå. På så vis kan vår kunskap och vårt inflytande göra skillnad både för Sverige och andra länder. Vi är med och påverkar!

Mer om FONEU

 År 2018 firade FOHNEU 25-årsjubileum. Det här är en icke vinstdrivande lobbyorganisation med medlemmar i många EU-länder. Varje land som är med i FOHNEU betalar en årsavgift som ligger på 1 euro per medlem. Avgiften är till för att täcka föreningens administrativa kostnader samt vissa arrangemang. Länder som har sämre ekonomi har möjlighet att begära ekonomiskt stöd för att kunna delta i FOHNEU:s möten och aktiviteter.

Så arbetar FOHNEU

FOHNEU håller möten två gånger per år. Då träffas alla medlemsländer under tre dagar och viktiga frågor diskuteras. Det här kallas för Board Meetings. Under dessa möten skapas arbetsgrupper. Med arbetsgrupper kan vi jobba fokuserat med:

 • Bevakning av diskussioner om företagshälsovård på EU-nivå
 • Bevakning av remisser som har lagts ut
 • Marknadsföring av FOHNEU till parlamentariker
 • Möjlig sponsring till FOHNEU:s aktiviteter och hemsida

Det sker fler internationella möten under året. Ordföranden, vice ordförande, sekreterare och kassör träffas någon gång i månaden virtuellt via Skype. Dessutom jobbar varje lands representant vidare med de uppgifter som varje arbetsgrupp har satt upp under de årliga mötena. Delegaten får sedan redovisa till styrelsen vad som har gjorts och vad man har lyckats med.

När det blir dags för ett nytt Board Meeting kommer varje lands delegat att skicka in en uppdatering inför mötet. Den här rapporten tar upp:

 • Aktuella politiska frågor
 • Hur landets förening för företagssköterskor hanterar de politiska frågorna
 • Förändringar inom utbildningar
 • Större projekt som bör nämnas

Sedan 2019 är det Susanna Bonivart, medlemsansvarig i Riksföreningens styrelse, som fungerar som Sveriges representant i FOHNEU. Det är hon som förmedlar de svenska uppdateringarna till FOHNEU.

Läs mer på FOHNEU:s hemsida 

Säkerhet med ett leende

Det är roligt att jobba med arbetsmiljö och säkerhet!
Se NAPO-film genom att klicka här

Säkerhet med ett leende

Det är roligt att jobba med arbetsmiljö och säkerhet!
Se NAPO-film genom att klicka här

Relaterad information

European Agency for Safety and Health at Work – Europeiska Arbetsmiljöbyrån
Den Europeiska Arbetsmiljöbyrån fungerar som katalysator för utveckling och spridning av information för att förbättra arbetsmiljön i Europa. Arbetsmiljöbyrån har inrättat ett omfattande nätverk med webbplatser om arbetsmiljö. De driver dessutom kampanjer för vilka allt från specialistrapporter till faktablad om arbetsmiljöproblem produceras.

Läs mer på deras hemsida här

 • FOHNEU-möte i Stockholm
 • Internationellt möte med kollegor
 • AAOHN-American Association of Occupational Health Nurses

Medlemskap

Häng med oss!

Bli en av 300+ företagssköterskor som jobbar för bättre bransch.

Aktuellt

Glöm inte att nominera!

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska? Låt oss veta!

Lämna motion till årsmöte

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens fortsätta arbete genom att skriva en motion. Motionen behandlas på årsmötet.

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska?

Du fyller först uppgifter om den du nominerar och sedan uppgifter om dig. Fält markerade mer * är obligatoriska.

Lämna motion till årsmöte