Sekretesspolicy

Dataskyddförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) är svensk lag sedan den 25 maj 2018. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Dataskyddförordningen stärker integriteten och rättigheter knutna till personuppgifter för den enskilde personen, bland annat ställs strängare krav på att företag och organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Riksföreningen för Företagssköterskor är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som föreningen hanterar. Nedan kan du läsa om dina rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dina rättigheter och våra riktlinjer för personuppgifter

  • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar, hur länge och varför vi gör det.
  • Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.
  • Vi ber inte om fler personuppgifter än nödvändigt.
  • Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt.
  • Vi informerar dig om varför vi samlar in vissa personuppgifter, exempelvis vid konferensanmälningar och ansökningar till stipendier.

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida

Formulär

När du fyller i ett formulär på foretagsskoterskor.se att bli medlem, anmäler dig till konferens eller nyhetsbrev så lämnar du ditt samtycke för att låta oss hantera dina personuppgifter enligt den lagliga grund som vi angett. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
 

Medlemskap

Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Riksföreningen för företagssköterskor. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.

Konferens

Avtal är den lagliga grund för hantering av de personuppgifter som du lämnar i samband med ditt deltagande vid våra konferenser. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din medverkan vid konferensen. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter kommer också att användas för att skicka ut inbjudan till nästa konferens, därefter raderar vi dina personuppgifter. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller borttagna. Fakturauppgifter sparas enligt bokföringslagstiftningen i sju år.

Stipendier och känsliga personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar när du söker stipendier, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige. I vissa fall , beroende på vilket stipendium det gäller, använder vi personuppgifterna för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen/föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

E-post

När du skickar e-post till adresser @ får vi kanske tillgång till uppgifter om dig själv och ditt företag. Då får vi tillgång till bland annat namn och fakturaadress. Vi gallrar e-post kontinuerligt.

Cookies / Kakor

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Kakor lagrar information som kan användas exempelvis för att spara en inställning du har gjort på webbplatsen så att den finns kvar vid ditt nästa besök.
Kakan ligger kvar på din dator antingen tills du stänger ner webbläsaren (sessionskaka), under en viss bestämd tid eller tills du själv tar bort den. Kakor används också för att du ska kunna dela information från hemsidan i sociala medier.

Inaktivera kakor

Om du inte vill att kakor ska sparas genom att du besöker vår webbplats behöver du inaktivera kakor i din webbläsare.
 

Publicering på hemsidan

När Riksföreningen publicerar innehåll på sin hemsida sker det med utgångspunkt med stöd av laglig grund för avtal, intresseavvägning eller i vissa fall samtycke.
I första hand köper vi in bilder där leverantören av tjänsten genom avtal garanterar att vi har rätt att använda bilden för publicering. För att publicering av namn och bild ska vara motiverad krävs att behovet av att visa föreningens verksamhet väger tyngre än att personerna på bilderna har behov skydd för sina personuppgifter.
Inget kränkande material, bild eller text, får publiceras på hemsida. Om Riksföreningen får kännedom om att bilder eller annat material upplevs som kränkande ska föreningen så snabbt som möjligt avpublicera detta material.
Har du övriga frågor gällande hur vi hanterar personuppgifter mejla till alexstromdahl1@gmail.com

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.