Styrelsen

Styrelsen ska verka för företagssköterskans yrkesstolthet och företräda och beskriva föreningens verksamhet.
Styrelsens uppgift är att bemöta och bevaka förslag, följa och bevaka forskning, samt utveckling, dokumentation och utvärdering inom arbetsmiljöområdet och av företagssköterskans yrkesfunktion.

Styrelsens uppdrag

  • Svara för föreningens ekonomi
  • Kalla till minst 4 styrelsemöten per år, årsmöte och Nationella studiedagar
  • Medverkan i programråd och projektgrupper för utveckling av företagssköterskeutbildningen
  • Utdelning av stipendier
  • Samarbeta med andra yrkesföreningar, såsom exempelvis Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening
  • Medverkan i de nordiska ländernas studiedagar
  • Delta i internationell verksamhet – FOHNEU
  • Delta i verksamheter hos andra yrkesföreningar som till exempel Sveriges Företagshälsor, MYNAK, samt arbets- och miljömedicin.

Vi som sitter i Styrelsen

Jenny Hollsten
Ordförande
Som ordförande är jag länken mellan våra samarbetspartners, styrelsen och er medlemmar. Min uppgift är att driva och utveckla föreningen och yrkesrollen framåt tillsammans med styrelsen.
Susanna Bonivart
Medlemsansvarig
Kontakta mig om du har frågor kring medlemskap eller internationella frågor rörande FOHNEU
Maria Nilsson
Tidningsredaktör
Ansvarig för webbtidningen
Josefin Gylling
Kassör
Som kassör ser jag till att det finns stöd i föreningens stadgar, regler eller styrelsebeslut.
Annika Berndtsson
Webbredaktör
Ansvarig för vår hemsida och våra sociala medier
Lena Olsson
Sekreterare
Är sekreterare och annonsansvarig

Medlemskap

Häng med oss!

Bli en av 300+ företagssköterskor som jobbar för bättre bransch.

Aktuellt

Glöm inte att nominera!

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska? Låt oss veta!

Lämna motion till årsmöte

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens fortsätta arbete genom att skriva en motion. Motionen behandlas på årsmötet.

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska?

Du fyller först uppgifter om den du nominerar och sedan uppgifter om dig. Fält markerade mer * är obligatoriska.

Lämna motion till årsmöte