Valberedning

Många kunniga yrkesföreträdare engagerar sig. De är föreningens förtroendevalda valberedning och deras arbete är att finna engagerade personer till nästa års styrelse. Vill du engagera dig eller kanske vet du någon som skulle passa? Tveka då inte att kontakta någon i valberedningen.

Valberedningens uppgift

 • Valberedningen (Vb) skall förbereda de val som nästkommande årsmöte stadgeenligt har att företa.
 • Valberedningen består av en ordförande och två ledamöter som är tillsatta på årsmötet.
 • Valberedningens ledamöter skall föreslå kandidater till styrelsen.
 • Hålla sig informerade om styrelsearbetet, så att de kan informera kandidaterna om vad styrelsearbetet innebär.
 • Medlem av Riksföreningens styrelse kan inte tillhöra Valberedningen. Medlem av Valberedningen som kandiderar till post inom Riksföreningens styrelse skall omedelbart utträda ur Valberedningen.
 • Valberedningen ska inför styrelsemötet i februari inkomma med förslag till kandidater. För förslag på lämpliga kandidater skall valberedningen göra ett utskick till alla medlemmar, vilket bör ske i god tid innan årsmötet. Valberedningen kan även ta fram egna kandidater.
 • Valberedningen skall innan 31 januari varje år, till styrelsen inkomma med nomineringar av medlemmar till styrelseuppdrag för val vid kommande årsmöte. Vid nomineringen skall:
  • hänsyn tas till kriterierna angivna i dokument ”Kravspecifikation styrelseledamot Riksföreningen för företagssköterskor” .
  • den nominerade vara vidtalad.
  • Fullständiga kontaktuppgifter till, samt kort presentationav den nominerade, biläggas.
 • Utifrån inkomna nomineringar upprättar styrelsen lista på föreslagna kandidater, samt bilägger denna till årsmöteskallelsen. Föreslagna kandidater skall ha förklarat sig villiga att kandidera och presentation av kandidaten sker på Riksföreningens hemsida.

Vi som sitter i Valberedningen

Linda Nilsson
linda.nilsson@avonova.se

Medlemskap

Häng med oss!

Bli en av 300+ företagssköterskor som jobbar för bättre bransch.

Aktuellt

Glöm inte att nominera!

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska? Låt oss veta!

Lämna motion till årsmöte

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens fortsätta arbete genom att skriva en motion. Motionen behandlas på årsmötet.

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska?

Du fyller först uppgifter om den du nominerar och sedan uppgifter om dig. Fält markerade mer * är obligatoriska.

Lämna motion till årsmöte