Kompetensområde

Som företagssköterska arbetar du och teamet på företagshälsovården tillsammans med er uppdragsgivare med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för att främja hälsa, förebygga ohälsa och rehabilitera.

Företagssköterskan specifika kompetensområden

Företagssköterskans arbete utgår från att främja god arbetslivsutveckling som medför hälsa och säkerhet för den anställde. Arbetet sker systematiskt och baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och mångkulturell kompetens, allt med utgångspunkt från arbetslivets speciella krav. Företagssköterskans arbete förutsätter ett livslångt lärande.

Kompetensbeskrivningen är uppdelad i fyra specifika vetenskapsfält som är centrala för företagssköterskan:

  • Omvårdnad och arbetsmedicin
  • Forskning, utveckling och utbildning
  • Ledarskap
  • Professionell utveckling och spetskompetens

En företagssköterska behöver fördjupad kunskap och god förståelse för vart och ett av dessa områden.

Företagssköterskans kompetensbeskrivning

Vikten av gällande lagstiftning

Svensk lagstiftning styr företagssköterskans arbete och det är främst tre lagtexter som påverkar:

  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård

Företagssköterskan måste följa de regler och föreskrifter som finns och följa med i uppdateringar av desamma.

Medlemskap

Häng med oss!

Bli en av 300+ företagssköterskor som jobbar för bättre bransch.

Aktuellt

Glöm inte att nominera!

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska? Låt oss veta!

Lämna motion till årsmöte

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens fortsätta arbete genom att skriva en motion. Motionen behandlas på årsmötet.

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska?

Du fyller först uppgifter om den du nominerar och sedan uppgifter om dig. Fält markerade mer * är obligatoriska.

Lämna motion till årsmöte