Blogg – Arbets- och miljömedicin bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare från Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Här delar vi aktuell forskning och intressanta reflektioner från vår vardag som experter inom arbets- och miljömedicin. Vi hoppas att du genom vår blogg ska få kunskap om hur arbete och hälsa hör ihop.

Vi vill gärna ge dig några råd på vägen som kan hjälpa dig till ett friskt och stimulerande arbetsliv. Genom just dina erfarenheter och upplevelser av arbetsmiljö kan vi tillsammans uppnå detta. Din berättelse är viktig, dela den gärna med oss!

http://arbetsochmiljomedicin.se/

Lämna en kommentar

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.