Blogg- professorn har ordet

Irene Jensen innehar Sveriges första professur i forskning om företagshälsovårdens metoder. Hon leder en enhet vid Karolinska Institutet med inriktning på interventions- och implementeringsforskning inom arbetslivet. Hennes forskning är inriktad på metoder för hälsofrämjande på arbetsplatsen. Genom att arbeta med detta skapas förutsättningar för människor att leva ett liv med god livskvalitet, både i privat och arbetslivet.
Forskningen är tvärvetenskaplig, inriktad på att utveckla och utvärdera interventioner för att identifiera kostnadseffektiva metoder för att förbättra arbetshälsan, samt att vetenskapligt studera hur metoderna kostnadseffektivt kan implementeras i samhället. Implementeringsforskning studerar processer för implementering och utvecklar effektiva metoder för att förändra och föra in nya arbetssätt.

https://professornharordet.blogspot.com/

Lämna en kommentar

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.