Introduktionsutbildning

https://fhvmetodik.se/kalendarium/skoterskor-intro-mka-2023-12-04/

Introduktionsutbildning för nyanställda sjuksköterskor inom företagshälsovården: Medicinska kontroller i arbetslivet (MKA) – Webbinarieserie

De arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Örebro ordnar tillsammans en distansutbildning för sjuksköterskor inom Företagshälsovården (FHV). Utbildningen innefattar många av de arbetsmoment som en sjuksköterska inom FHV ska ha kunskap om och kunna utföra, kopplat till medicinska kontroller i arbetslivet. Bland kursinnehållet kan nämnas: Lagstiftningen vid medicinska kontroller i arbetslivet, lungsjukdomar, spirometri, vibrationer, vibrationsundersökningar, hörsel, audiometri samt biologiska kontroller vid exponering av tungmetaller.

Målgruppen är nyanställda legitimerade sjuksköterskor inom FHV som arbetat minst sex månader inom FHV, men även erfarna företagssjuksköterskor inom FHV är välkomna. Utbildningen består av fyra webbinarier och två fysiska träffar, med start den 6 november. Webbinarierna är kostnadsfria, medan de fysiska träffarna är förenade med en mindre kostnad. De båda fysiska träffarna genomförs våren 2024 och innehåller praktiskt utförande av spirometri, audiometri, syntester samt sensoriska undersökningar av patienter som är exponerade för hand-armvibrationer.

”Vi ser att många sjuksköterskor som nu anställs inom företagshälsovården inte har specialistutbildning eller tidigare erfarenhet från FHV”, säger Annelie Nordström Ryberg, företagssjuksköterska på AMM i Örebro och Uppsala, som är den som är kursansvarig för utbildningen.

”Vi vill därför erbjuda denna utbildning och göra den tillgänglig för så många som möjligt. Vårt syfte är att stärka kompetensen ute på FHV-enheterna, samt uppmuntra fler att gå specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot företagssjuksköterska, Specialistsjuksköterskeprogrammet – företagssjuksköterska – Örebro universitet (oru.se) ,

alternativt något av magisterprogrammen: Magisterprogrammet i arbete och hälsa | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se), Magisterprogram i arbetsliv och hälsa (umu.se) ” säger hon.

Mer information om utbildningen finner du på AMM Uppsalas och AMM Örebros webbplatser, samt på fhvmetodik.se

Ansvarig för utbildningen:

Annelie Nordström Ryberg

Leg. sjuksköterska med specialistkunskap inom arbets- och miljömedicin

Medicinska enheten

Arbets- och miljömedicinska kliniken

Universitetssjukhuset Örebro

För region Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län

https://fhvmetodik.se/kalendarium/skoterskor-intro-mka-2023-12-04/

Aktuellt

Lämna motion till årsmöte

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens fortsätta arbete genom att skriva en motion. Motionen behandlas på årsmötet.

Glöm inte att nominera!

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska? Låt oss veta!

Ansök om att bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i Riksföreningen för Företagssköterskor. Vi granskar manuellt formuläret och skickar sedan ut inbetalningskortet till dig.

Lämna motion till årsmöte

Vem tycker du ska bli årets företagssköterska?

Du fyller först uppgifter om den du nominerar och sedan uppgifter om dig. Fält markerade mer * är obligatoriska.